Astute® Hip Fracture Nail Lag Screw Ø8.5mm / Integrated Interlocking Screw  |   Astute® Hip Fracture Nail Compression Screws  |   Astute® Hip Fracture Nail Locking Screws Ø4.5mm  |   Astute® Hip Fracture Nail Locking Screws Ø5.0mm
Astute® Hip Fracture Nail Lag Screw Ø8.5mm / Integrated Interlocking Screw
Length in mm S.S Titanium
70 AHFN85-070 Ti-AHFN85-070
75 AHFN85-075 Ti-AHFN85-075
80 AHFN85-080 Ti-AHFN85-080
85 AHFN85-085 Ti-AHFN85-085
90 AHFN85-090 Ti-AHFN85-090
95 AHFN85-095 Ti-AHFN85-095
100 AHFN85-100 Ti-AHFN85-100
105 AHFN85-105 Ti-AHFN85-105
110 AHFN85-110 Ti-AHFN85-110
115 AHFN85-115 Ti-AHFN85-115
120 AHFN85-120 Ti-AHFN85-120
125 AHFN85-125 Ti-AHFN85-125

Astute® Hip Fracture Nail Compression Screws
Length in mm S.S Titanium
65 AHFN61-065 Ti-AHFN61-065
70 AHFN61-070 Ti-AHFN61-070
75 AHFN61-075 Ti-AHFN61-075
80 AHFN61-080 Ti-AHFN61-080
85 AHFN61-085 Ti-AHFN61-085
90 AHFN61-090 Ti-AHFN61-090
95 AHFN61-095 Ti-AHFN61-095
100 AHFN61-100 Ti-AHFN61-100
105 AHFN61-105 Ti-AHFN61-105
110 AHFN61-110 Ti-AHFN61-110
115 AHFN61-115 Ti-AHFN61-115
120 AHFN61-120 Ti-AHFN61-120

Astute® Hip Fracture Nail Locking Screws Ø4.5mm
Length in mm S.S Titanium
20 AHFN45-020 Ti-AHFN45-020
22.5 AHFN45-0225 Ti-AHFN45-0225
25 AHFN45-025 Ti-AHFN45-025
27.5 AHFN45-0275 Ti-AHFN45-0275
30 AHFN45-030 Ti-AHFN45-030
32.5 AHFN45-0325 Ti-AHFN45-0325
35 AHFN45-035 Ti-AHFN45-035
37.5 AHFN45-0375 Ti-AHFN45-0375
40 AHFN45-040 Ti-AHFN45-040
42.5 AHFN45-0425 Ti-AHFN45-0425
45 AHFN45-045 Ti-AHFN45-045
47.5 AHFN45-0475 Ti-AHFN45-0475
50 AHFN45-050 Ti-AHFN45-050
52.5 AHFN45-0525 Ti-AHFN45-0525
55 AHFN45-055 Ti-AHFN45-055
57.5 AHFN45-0575 Ti-AHFN45-0575
60 AHFN45-060 Ti-AHFN45-060
62.5 AHFN45-0625 Ti-AHFN45-0625
65 AHFN45-065 Ti-AHFN45-065

Astute® Hip Fracture Nail Locking Screws Ø5.0mm
Length in mm S.S Titanium
20 AHFN50-020 Ti-AHFN50-020
22.5 AHFN50-0225 Ti-AHFN50-0225
25 AHFN50-025 Ti-AHFN50-025
27.5 AHFN50-0275 Ti-AHFN50-0275
30 AHFN50-030 Ti-AHFN50-030
32.5 AHFN50-0325 Ti-AHFN50-0325
35 AHFN50-035 Ti-AHFN50-035
37.5 AHFN50-0375 Ti-AHFN50-0375
40 AHFN50-040 Ti-AHFN50-040
42.5 AHFN50-0425 Ti-AHFN50-0425
45 AHFN50-045 Ti-AHFN50-045
47.5 AHFN50-0475 Ti-AHFN50-0475
50 AHFN50-050 Ti-AHFN50-050
52.5 AHFN50-0525 Ti-AHFN50-0525
55 AHFN50-055 Ti-AHFN50-055
57.5 AHFN50-0575 Ti-AHFN50-0575
60 AHFN50-060 Ti-AHFN50-060
62.5 AHFN50-0625 Ti-AHFN50-0625
65 AHFN50-065 Ti-AHFN50-065
67.5 AHFN50-0675 Ti-AHFN50-0675
70 AHFN50-070 Ti-AHFN50-070
72.5 AHFN50-0675 Ti-AHFN50-0675
75 AHFN50-075 Ti-AHFN50-075
77.5 AHFN50-0675 Ti-AHFN50-0675
80 AHFN50-080 Ti-AHFN50-080
85 AHFN50-085 Ti-AHFN50-085
90 AHFN50-090 Ti-AHFN50-090
95 AHFN50-095 Ti-AHFN50-095
100 AHFN50-100 Ti-AHFN50-100
105 AHFN50-105 Ti-AHFN50-105
110 AHFN50-110 Ti-AHFN50-110