Intervertebral Disc Rongeur Intervertebral Disc Rongeur 40° Ferris-Smith Disc Rongeur Anterior Disc Rongeur
Intervertebral Disc Rongeur

Bite Size in mm Codes
15cm/6" Shaft 18cm/7" Shaft 20cm/8" Shaft
  STRAIGHT JAW
1 2300.0084S-61 2300.0084S-71 2300.0084S-81
2 2300.0084S-62 2300.0084S-72 2300.0084S-82
3 2300.0084S-63 2300.0084S-73 2300.0084S-83
4 2300.0084S-64 2300.0084S-74 2300.0084S-84
5 2300.0084S-65 2300.0084S-75 2300.0084S-85
6 2300.0084S-66 2300.0084S-76 2300.0084S-86
7 2300.0084S-67 2300.0084S-77 2300.0084S-87

Intervertebral Disc Rongeur 40°

Bite Size in mm Codes
15cm/6" Shaft 18cm/7" Shaft 20cm/8" Shaft
  40° ANGLED UPWARD JAW
1 2300.0084U-61 2300.0084U-71 2300.0084U-81
2 2300.0084U-62 2300.0084U-72 2300.0084U-82
3 2300.0084U-63 2300.0084U-73 2300.0084U-83
4 2300.0084U-64 2300.0084U-74 2300.0084U-84
5 2300.0084U-65 2300.0084U-75 2300.0084U-85
6 2300.0084U-66 2300.0084U-76 2300.0084U-86
7 2300.0084U-67 2300.0084U-77 2300.0084U-87

Intervertebral Disc Rongeur 40°

Bite Size in mm Codes
15cm/6" Shaft 18cm/7" Shaft 20cm/8" Shaft
  40° ANGLED DOWNWARD JAW
1 2300.0084D-61 2300.0084D-71 2300.0084D-81
2 2300.0084D-62 2300.0084D-72 2300.0084D-82
3 2300.0084D-63 2300.0084D-73 2300.0084D-83
4 2300.0084D-64 2300.0084D-74 2300.0084D-84
5 2300.0084D-65 2300.0084D-75 2300.0084D-85
6 2300.0084D-66 2300.0084D-76 2300.0084D-86
7 2300.0084D-67 2300.0084D-77 2300.0084D-87

Ferris-Smith Disc Rongeur

Bite Size in mm Codes
18cm/7" Shaft 20cm/8" Shaft 18cm/7" Shaft 20cm/8" Shaft
  STRAIGHT JAW 40° UPWARD JAW
2 2300.0088S-72 2300.0088S-82 2300.0088U-72 2300.0088U-82
3 2300.0088S-73 2300.0088S-83 2300.0088U-73 2300.0088U-83
4 2300.0088S-74 2300.0088S-88 2300.0088U-74 2300.0088U-88
5 2300.0088S-75 2300.0088S-85 2300.0088U-75 2300.0088U-85

Anterior Disc Rongeur

Bite Size in mm Codes
Straight Upward
2 2300.0101S-2 2300.0101U-2
3 2300.0101S-3 2300.0101U-3
4 2300.0101S-4 2300.0101U-4
5 2300.0101S-5 2300.0101U-5

Anterior Disc Rongeur

Bite Size in mm Codes
Straight Upward
4 2300.0105S-4 2300.0105U-4
6 2300.0105S-6 2300.0105U-6
8 2300.0105S-8 2300.0105U-8